Cambridge | Preliminary English Test (PET)

Chương trình tiếng Anh trung cấp cho độ tuổi Thiếu niên

Mô tả lớp học

  • Lớp Anh văn dành cho học sinh Trung học phổ thông trở lên, tương đương trình độ trung cấp B1 (CEFR).
  • Luyện nghe – nói về những vấn đề thực tế về văn hóa – xã hội, thể hiện một cách hạn chế quan điểm của mình. Tập nghe và hiểu thông báo, chỉ dẫn nơi công cộng.
  • Đọc các bài báo, thông tin hàng ngày, hiểu được ý chính trong các văn bản nghiên cứu một số lĩnh vực quen thuộc.
  • Rèn kỹ năng viết thư từ cá nhân bằng văn phong trang trọng, ghi chú được ý chính khi trao đổi các chủ đề quen thuộc.

Thời gian biểu

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30
  • T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

Học phí

  • Pet 1: 950.000 đ/tháng
  • Pet 2:950.000 đ/tháng