Thư viện Online
Bài tập

Practice

Từ vựng, ngữ pháp và các bài luyện đọc

Sports School Directions 1 2 3 4 5 6

Bài tập

Vocabulary Quiz

1 Personality Adjectives |
2 Word form | 3 Phrasal Verbs

Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài tập

Word form

Bài tập chia thì, xác định dạng của từ. Từ cơ bản đến nâng cao.

1 2 3 4 5 6 7 8

Bài tập

Reading

Bài đọc và ôn từ vựng.

1 2 3 4

Bài tập

Writing

Bài tập viết câu.

Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài tập

Quiz

Một số bài luyện tập tổng hợp.

Bài 1 Bài 2

icon-12

Ôn tập

Bài luyện tập chia thì Hiện tại đơn và sử dụng Định lượng từ (Căn bản)

Bài 1 Bài 2 Bài 3 Test

Album hình ảnh

YÊU CẦU GỬI TÀI LIỆU

Nếu học viên và phụ huynh gặp khó khăn trong việc tìm tài liệu học tập, hãy gửi email cho chúng tôi với nội dung như sau:
– Tên:
– Cấp độ:
– Tài liệu cần tìm: