Bài tập làm trực tuyến

Bài tập làm trực tuyến trên google form. Tìm cấp độ phù hợp với bạn và điền email, tên để làm bài.

Kids

Bài tập

Starters 1

Bài tập theo giáo trình Super Minds cho các em nhỏ mới học.

Super Minds Luyện tập

Bài tập

Starters 2

Bài tập làm trực tiếp trên website cho bạn nhỏ đang học Starters.

Nghe Đọc và Viết Luyện tập

Bài tập

movers

Bài tập làm trực tiếp trên website cho cấp độ Movers.

Đề thi mẫu   Luyện tập

Bài tập

Flyers

Bài tập làm trực tiếp trên website cho cấp độ Flyers.

Đề thi mẫu 

Elementary

Pre-Intermediate

Bài tập

Prepositions

Bài luyện tập về giới từ (chỉ thời gian, nơi chốn, địa điểm…)

1 2 3 4 5 6

Bài tập

Practice

Từ vựng, ngữ pháp và các bài luyện đọc

Sports School Directions 1 2 3 4 5 6

Bài tập

Prepositions

Bài luyện tập về giới từ (chỉ thời gian, nơi chốn, địa điểm…)

1 2 3 4 5 6 7 8

Bài tập

Vocabulary Quiz

1 Personality Adjectives |
2 Word form | 3 Phrasal Verbs

Bài 1 Bài 2 Bài 3

PET - Intermediate

Bài tập

Word form

Bài tập chia thì, xác định dạng của từ. Từ cơ bản đến nâng cao.

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Bài tập

Reading

Bài đọc và ôn từ vựng.

1 2 3 4

Bài tập

Writing

Bài tập viết câu.

Bài 1 Bài 2 Bài 3

Bài tập

Quiz

Một số bài luyện tập tổng hợp.

Bài 1 Bài 2

Ôn tập Ngữ pháp

Hướng dẫn lý thuyết và bài luyện tập các thì ngữ pháp cơ bản.

icon-12

Động từ

Nhận diện, phân loại động từ Tiếng Anh, và các hình thức động từ (Verb Forms).

Xem

icon-12

7 Thì Căn Bản

Công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập thực hành các loại thì căn bản trong tiếng Anh

Xem

icon-12

Tính từ – So sánh

Phân biệt tính từ ngắn và dài. Cách đặt câu so sánh hơn, so sánh nhất với tính từ. (Căn bản)

Bài 1 Bài 2 Bài 3 Test

icon-12

Tính từ – trạng từ

Adjective – Tính từ. Adverb – trạng từ. Hãy cùng tìm hiểu về chúng. (Căn bản)

1 2 3 Test1 Test2

icon-12

Định lượng từ

Hướng dẫn và bài tập về Quantifiers căn bản: Many / Much / A few / A little / A lot of

Nhóm 1 Nhóm 2

icon-12

Ôn tập

Bài luyện tập chia thì Hiện tại đơn và sử dụng Định lượng từ (Căn bản)

Bài 1 Bài 2 Bài 3 Test

Bài tập

Relative clause

Bài luyện tập Mệnh đề Quan hệ

Xem

1 2 3 4

 

icon-12

Mạo từ

Mạo từ là gì? Phân biệt mạo từ xác định và mạo từ không xác định. (Căn bản)

1 2 3 Test1 Test2

icon-12

Tài liệu tự học

icon-3

Tài liệu starters

Giáo trình, tài liệu nghe, sách bài tập cấp độ Starters.

Xem

icon-3

Tài liệu movers

Giáo trình, tài liệu nghe, sách bài tập cấp độ Movers.

Xem

icon-3

Tài liệu KETS

Giáo trình, tài liệu nghe, sách bài tập cấp độ KETS.

Xem

icon-3

Tài liệu IELTS

Giáo trình, tài liệu nghe, sách bài tập cấp độ IELTS.

Xem

icon-1

Tài liệu Nghe – Nói

Giáo trình, tài liệu Giao tiếp

Xem

Album hình ảnh

YÊU CẦU GỬI TÀI LIỆU

Nếu học viên và phụ huynh gặp khó khăn trong việc tìm tài liệu học tập, hãy gửi email cho chúng tôi với nội dung như sau:
– Tên:
– Cấp độ:
– Tài liệu cần tìm: