Luyện thi TOEFL IBT

 

  • Luyện thi lấy chứng chỉ Toefl Ibt phục vụ nhu cầu du học, định cư, xin việc làm.

 

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

  • Pre Toefl IBT: 870.000 đ/tháng
    Toefl IBT 60: 900.000 đ/tháng
    Toefl IBT 70: 950.000 đ/tháng
    Toefl IBT 80: 1.500.000 đ/tháng