Luyện thi TOEIC

 

  • Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế TOEIC phục vụ nhu cầu bổ túc hồ sơ xin việc làm, ra trường,…

 

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

  • Toeic Beginner: 650.000 đ/tháng
    Toeic 500: 800.000 đ/tháng
    Toeic 650: 900.000 đ/tháng
    Toeic 800: 950.000 đ/tháng