Home Khoá học

Starters

Cambridge | Starters

Chương trình tiếng Anh vỡ lòng cho Thiếu nhi

Mô tả lớp học

  • Lớp Anh văn thiếu nhi cơ bản dành cho trẻ em từ 5 – 7 tuổi.
  • Vừa học vừa chơi qua hình ảnh và bài hát.
  • Làm quen với bảng chữ cái tiếng Anh, tập đếm số, phân biệt hình dáng và màu sắc.
  • Tập nghe và nói các câu chào hỏi, giới thiệu về bản thân, gia đình, liệt kê một số đồ vật hàng ngày.

Thời gian biểu

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30
  • T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

Học phí

  • Starters 1: 760.000 đ/tháng
  • Starters 2: 780.000 đ/tháng