Home Khoá học

Starters

Cambridge | Starters

Chương trình tiếng Anh vỡ lòng cho Thiếu nhi

Mô tả lớp học

  • Lớp Anh văn thiếu nhi cơ bản dành cho trẻ em từ 5 – 7 tuổi.
  • Vừa học vừa chơi qua các hoạt động phản xạ, hình ảnh, bài hát và câu chuyện.
  • Làm quen với bảng chữ cái tiếng Anh, tập đếm số, phân biệt hình dáng và màu sắc.
  • Tập nghe và nói các câu chào hỏi, giới thiệu về bản thân, gia đình, và miêu tả một số đồ vật quen thuộc quanh bé hàng ngày.

Thời gian biểu

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30
  • T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

Học phí

  • Starters 1: 780.000 đ/tháng
  • Starters 2: 800.000 đ/tháng