Cambridge | Key English Test (KET)

Chương trình tiếng Anh sơ cấp dành cho Thiếu niên

Mô tả lớp học

  • Lớp Anh văn dành cho học sinh từ Trung học cơ sở trở lên, tương đương trình độ sơ cấp A2 (CEFR).
  • Về kỹ năng nói, tập diễn đạt quan điểm hoặc yêu cầu trong các tình huống quen thuộc.
  • Đọc – hiểu các bài viết trên tạp chí, quảng cáo, bản tin, sách giáo khoa, thông tin sản phẩm và các ký hiệu thông thường.
  • Tập sử dụng văn phong trang trọng để viết về bản thân, trao đổi thư từ hay điền đơn.

Thời gian biểu

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30
  • T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

Học phí

  • Ket 1: 900.000 đ/tháng
  • Ket 2: 920.000 đ/tháng