Home Khoá học

Giao tiếp

FCE - Communicative

Lớp Tiếng Anh giao tiếp trên trung cấp

Mô tả lớp học

  • Lớp giao tiếp tiếng Anh cho người đã đi làm, tương đương trình độ B2 (CEFR)
  • Đối thoại trực tiếp thể hiện quan điểm và tranh luận về các vấn đề xã hội.
  • Mở rộng vốn từ vựng về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống.

Thời gian biểu

  • Hai – Tư – Sáu | 19:30 – 21:00
  • Ba – Năm – Bảy | 19:30 – 21:00

Học phí

  • Speak Up 1: 850.000 đ/tháng
  • Speak Up 2: 850.000 đ/tháng
  • Fluent Speak: 900.000đ/tháng