Khóa học Tiếng Anh

Tiếng Anh |

Các khoá học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

HỌC KÈM TRỰC TUYẾN

Học kèm riêng qua video call cùng giảng viên, đầy đủ các kỹ năng cần thiết và bài tập trực tuyến.

Học trực tiếp với giảng viên có chuyên môn

Thời gian học linh động theo sắp xếp riêng

1 buổi học thử miễn phí

Đăng ký học tại đây.

Starters Cambridge

Thiếu nhi | STARTERS

Anh Văn Thiếu Nhi Vỡ Lòng

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30-9:30 ; 9:45-11:45

 

Starters 1: 780.000 đ/tháng

Starters 2: 800.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi phí: Xem

Luyện tập Movers Cambridge

Thiếu nhi | MOVERS

Anh Văn Thiếu Nhi Tiểu học

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

 

Movers 1: 850.000 đ/tháng

Movers 2: 850.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi phí: Xem

Flyers Practice Tests

Thiếu nhi | FLYERS

Anh Văn Thiếu Nhi Tiểu học

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30-9:30 ; 9:45-11:45

 

Flyers 1: 880.000 đ/tháng

Flyers 2: 880.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi phí: Xem

555pets-01

Thiếu niên | KET

Dành cho Học Sinh Trung học Cơ sở

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30-9:30 ; 9:45-11:45

 

 

Ket 1: 900.000 đ/tháng

Ket 2: 920.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi phí: Xem

44kets-01

Thanh thiếu niên | PET

Lớp Trung cấp cho học sinh Phổ thông

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30-9:30 ; 9:45-11:45

 

 

Pet 1: 950.000 đ/tháng

Pet 2: 950.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi phí: Xem

cảnh văn phòng

Giao Tiếp | FCE Communicative

Dành cho người đi làm

Hai – Tư – Sáu | 19:30 – 21:00
Ba – Năm – Bảy | 19:30 – 21 :00
T7 – CN | 9:30-11:30 ; 15:00-17:00

 

Speak Up 1: 850.000 đ/tháng
Speak Up 2: 850.000 đ/tháng
Fluent Speak: 900.00 đ/tháng

Chính sách ưu đãi phí: Xem

Office Scene

LUYỆN THI IELTS

Du học | Xin việc | Định cư

Hai – Tư – Sáu | 19:30 – 21:00
Ba – Năm – Bảy | 19:30 – 21 :00
T7 – CN | 9:30- 11:30 ; 15:00-17:00

 

Pre IELTS: 950.000 đ/tháng
IELTS 4.5: 1500.000 đ/tháng
IELTS 6.0: 1.800.000 đ/tháng
IELTS 7.0: 2.200.000 đ/tháng
IELTS 7.0+: 2.500.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi: Xem

Library Illustration

LUYỆN THI TOEFL IBT

Du học | Xin việc | Định cư

Hai – Tư – Sáu | 19:30 – 21:00
Ba – Năm – Bảy | 19:30 – 21 :00
T7 – CN | 9:30-11:30 ; 15:00-17:00

 

Pre Toefl IBT: 950.000 đ/tháng
Toefl IBT 40: 1.500.000 đ/tháng
Toefl IBT 60: 1.800.000 đ/tháng
Toefl IBT 70: 2.200.000 đ/tháng
Toefl IBT 80: 2.500.000 đ/tháng

Chính sách ưu đãi: Xem

toeic-01

LUYỆN THI TOEIC

Du học | Xin việc | Định cư

Hai – Tư – Sáu | 19:30 – 21:00
Ba – Năm – Bảy | 19:30 – 21 :00
T7 – CN | 9:30-11:30 ; 15:00-17:00

 

Toeic Beginner: 850.000 đ/tháng
Toeic 350: 850.000 đ/tháng
Toeic 500: 900.000 đ/tháng
Toeic 650: 900.000 đ/tháng
Toeic 800: 1.500.000 đ/tháng