Tiếng Anh |

Các khoá học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

HỌC KÈM TRỰC TUYẾN

Học kèm riêng qua video call cùng giảng viên, đầy đủ các kỹ năng cần thiết và bài tập trực tuyến.

4 tiếng 1 tuần

2 tiếng học cùng giảng viên

2 tiếng thực hành làm bài, sửa bài

 

Luyện thi Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet : 900.000 đ/tháng
Luyện thi IELTS, TOEFL: 950.000 đ/tháng
Anh văn tổng quát – Sơ cấp: 900.000 đ/tháng
Anh văn tổng quát – Trung cấp: 950.000 đ/tháng
Học 100% với người nước ngoài: 1.600.000 đ/tháng [3 người/ lớp]

11starters-01

Thiếu nhi | STARTERS

Anh Văn Thiếu Nhi Vỡ Lòng

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

 

Starters 1: 775.000 đ/tháng

Starters 2: 795.000 đ/tháng

222movers-01

Thiếu nhi | MOVERS

Anh Văn Thiếu Nhi Tiểu học

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

 

Movers 1: 805.000 đ/tháng

Movers 2: 835.000 đ/tháng

33flyers-01

Thiếu nhi | FLYERS

Anh Văn Thiếu Nhi Tiểu học

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

 

Flyers 1: 855.000 đ/tháng

Flyers 1: 885.000 đ/tháng

555pets-01

Thiếu niên | KET

Dành cho Học Sinh Trung học Cơ sở

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

 

Ket 1: 895.000 đ/tháng

Ket 2: 905.000 đ/tháng

44kets-01

Thanh thiếu niên | PET

Lớp Trung cấp cho học sinh Phổ thông

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

 

Pet 1: 915.000 đ/tháng

Pet 2: 925.000 đ/tháng

66fce-01

Giao Tiếp | FCE Communicative

Dành cho người đi làm

Hai – Tư – Sáu | 19:30 – 21:00

Ba – Năm – Bảy | 19:30 – 21 :00

 

 

Sơ cấp: 800.000 đ/tháng

Trung cấp 1: 885.000 đ/tháng

77ielts-01

LUYỆN THI IELTS

Du học | Xin việc | Định cư

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

Pre IELTS: 970.000 đ/tháng
IELTS 6.0: 1.000.000 đ/tháng
IELTS 7.0: 1.050.000 đ/tháng
IELTS 8.0: 1.600.000 đ/tháng

88toefl-01

LUYỆN THI TOEFL IBT

Du học | Xin việc | Định cư

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

Pre Toefl IBT: 970.000 đ/tháng
Toefl IBT 60: 1.000.000 đ/tháng
Toefl IBT 70: 1.050.000 đ/tháng
Toefl IBT 80: 1.600.000 đ/tháng

toeic-01

LUYỆN THI TOEIC

Du học | Xin việc | Định cư

Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30

Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

Toeic Beginner: 750.000 đ/tháng
Toeic 500: 900.000 đ/tháng
Toeic 650: 1.000.000 đ/tháng
Toeic 800: 1.050.000 đ/tháng

Tiếng Pháp |

Các khoá học tiếng Pháp từ cơ bản đến nâng cao

FRANCE FLAG

VỠ LÒNG

Dành cho người mới bắt đầu

Ba – Năm | 18:45 – 21 :30

 

1.600.000 đ/tháng

FRANCE FLAG

HỌC KÈM

Cấp độ tùy chọn

Cả tuần | Giờ hành chính

 

Từ 1.600.000 – 3.000.000 đ/tháng