Cambridge | Movers

Chương trình tiếng Anh sơ cấp dành cho Thiếu nhi

Mô tả lớp học

  • Lớp Anh văn sơ cấp dành cho Thiếu nhi từ 6 – 10 tuổi, tương đương trình độ sơ cấp A1 (CEFR).
  • Thành thạo khả năng đánh vần, đếm, tính ngày tháng, phân biệt màu sắc và hình dáng.
  • Làm quen với động từ và tính từ, tập viết và thực hành câu với ngữ pháp đơn giản.
  • Tập biểu đạt cảm xúc qua từ ngữ hàng ngày.

Thời gian biểu

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30
  • T7 – CN | 7:30 – 9:30 ; 9:45 – 11:45

Học phí

  • Movers 1: 850.000 đ/tháng
  • Movers 2: 850.000 đ/tháng