Luyện thi IELTS

 

  • Lớp luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS để định cư, du học, xin việc.

 

  • Hai – Tư – Sáu | 18:00 – 19:30
  • Ba – Năm – Bảy | 18:00 – 19 :30

 

  • Pre IELTS: 870.000 đ/tháng
    IELTS 6.0: 900.000 đ/tháng
    IELTS 7.0: 950.000 đ/tháng
    IELTS 8.0: 1.500.000 đ/tháng