27 Th3

TÍNH TỪ NGẮN – TÍNH TỪ DÀI

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Cùng học về tính từ ngắn và tính từ dài.

Xem
16 Th3

Tính từ và Trạng từ

Làm sao để nhận biết tính từ và trạng từ?

Xem
16 Th3

Trạng từ – Định nghĩa – cách thành lập

Adverb - trạng từ

Xem