21 Th2

Mệnh đề quan hệ – định nghĩa – chức năng

Xem
2 Th2

Sự cố diễn đàn

Do server của trang Diễn đàn gặp sự cố. Các bạn học viên vui lòng gởi bài về lớp trực tuyến Microsoft Teams để được sửa bài trong thời gian chờ đợi nhé.

Xem
28 Th12

Dạng động từ – Ôn tập

Xem
21 Th12

Dạng động từ với TRY / STOP / REMEMBER / FORGET / REGRET / NEED

Xem
21 Th12

Dạng động từ 3: Nhóm động từ chỉ tri giác

Xem
17 Th4

Em làm nông dân

NGOẠI KHÓA: EM LÀM NÔNG DÂN

Xem