Starters Practice Tests

 

Kể từ 2022, các bài tập mới sẽ chỉ được cập nhật và bổ sung trên trang web www.langcamp.me dành riêng để làm bài tập  để có nhiều tiện ích hỗ trợ về mặt âm thanh và hình ảnh, cũng như hệ thống sửa bài, chấm điểm…. Trang Web hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả những ai có nhu cầu tự học nhưng vẫn cần được chấm sửa bài như trên lớp.

 

Xem hướng dẫn đăng nhập Web bài tập Langcamp.me tại đây

Reading and Writing

 

Reading and Writing 1

Reading and Writing 2

Reading and Writing 3

Reading and Writing 4

Reading and Writing 5

Reading and Writing 6

 

Trong trường hợp không đăng nhập được trang web làm bài tập, bạn vẫn có thể làm một số bài trên Google Form tại đây. Tuy nhiên, các bài cập nhật mới bổ sung thêm chỉ có trên Web bài tập.

 

1. Reading and Writing 1

2. Reading and Writing 3

3. Reading and Writing 4

4. Reading and Writing 5

5. Reading and Writing 6

Listening

 

Starters 2 – Reading and Writing 1

 

Trong trường hợp không đăng nhập được trang web làm bài tập, bạn vẫn có thể làm một số bài trên Google Form tại đây. Tuy nhiên, các bài cập nhật mới bổ sung thêm chỉ có trên Web bài tập.

1. Starters Test Practice – Listening 1 <Click>

2. Starters Test Practice – Listening 2 <Click>

3. Starters Test Practice – Listening 3 <Click>

4. Starters Test Practice – Listening 4 <Click>

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.