Starters 1 – Luyện tập câu, ôn từ vựng

Dành cho các bé mới học tiếng Anh hoặc chưa biết viết.

  • Các bé nên học bài theo giáo trình Super Minds trước. Click tại đây.
  • Một số bài có video tham khảo để bé tập nghe, nói theo.
  • Gồm các bài luyện tập mẫu câu đơn giản và ôn từ.

1. Starters 1 – 1 – Dụng cụ học tập

2. Starters 1 – 2 – Đồ dùng và đồ chơi

3. Starters 1 – 4 – Đồ dùng trên bàn ăn

4. Starters 1 – Ôn tập bài 1, 2 & 4

5. Starters 1 – 5 – Hình dáng cơ bản

5. Starters 1 – 6 – Hình dáng cơ bản (Luyện tập)

 

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.