STARTERS 1 – SUPER MINDS

Click vào các đường dẫn bên dưới để tham gia học và làm bài theo giáo trình Super Minds – dành cho các bạn mới học tiếng Anh hoặc chưa biết viết chữ.

  • Xem video và tập đọc, nghe và hiểu từ vựng.
  • Làm bài ôn tập để kiểm tra mức độ hiểu bài của bé.
  • Làm bài luyện tập mẫu câu và từ vựng để bổ sung kiến thức. Click tại đây.

0. Bài mở đầu: Unit 0 – What’s your name? (Làm quen với các nhân vật)

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.