Đề thi mẫu Movers

 

Kể từ 2022, các bài tập mới sẽ chỉ được cập nhật và bổ sung trên trang web www.langcamp.me dành riêng để làm bài tập  để có nhiều tiện ích hỗ trợ về mặt âm thanh và hình ảnh, cũng như hệ thống sửa bài, chấm điểm…. Trang Web hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả những ai có nhu cầu tự học nhưng vẫn cần được chấm sửa bài như trên lớp.

 

Xem hướng dẫn đăng nhập Web bài tập Langcamp.me tại đây

 

Bài kiểm tra đầu vào Movers

 

Movers Practice Tests

Đề 1

Speaking – Find differences

Speaking – Odd one out

Speaking – Story

Reading and Writing

Listening

Đề 2

Speaking – Story

Reading and Writing

Listening

 

Đề 3

Speaking – Story

Reading and Writing

Listening

 

Đề 4

Reading and Writing

Listening

Speaking – Story

Đề 5

Reading and Writing

Listening

Speaking – Story

 

Đề 6

Reading and Writing

Listening

 

Đề 7

 

Reading and Writing

 

Đề 8

 

Reading and Writing

 

Trong trường hợp không đăng nhập được trang web làm bài tập, bạn vẫn có thể làm một số bài trên Google Form tại đây. Tuy nhiên, các bài cập nhật mới bổ sung thêm chỉ có trên Web bài tập.

 

Đề 1

Movers Test Practice – Listening 1 <Click>

Movers Test Practice – Reading 1

Đề 2

Movers Test Practice – Listening 2 <Click>

Movers Test Practice – Reading and Writing 2

 

Đề 3

 

Movers Test Practice – Listening 3 <Click>

Movers Test Practice – Reading and Writing 3

 

Đề 4

 

Movers Test Practice – Listening 4 <Click>

Movers Test Practice – Reading and Writing 4

 

Đề 5

Movers Test Practice – Listening 5 <Click>

Movers Test Practice – Reading and Writing 5

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.