Movers – Bài tập nâng cao

  • Click vào bài Test mà bạn muốn làm để mở cửa sổ mới đến bài làm.

1. Movers 2 – Places (Nơi chốn)

2. Movers 2 – Past Simple (Part 1)

3. Movers 2 – Past Simple (Part 2)

4. Movers 2 – On which floor

 

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.