Movers – Luyện tập Ngữ pháp

Dưới đây là một số bài học, bài tập về các mẫu câu thường dùng cho cấp độ Movers.

  • Click vào bài Test mà bạn muốn làm để mở cửa sổ mới chứa bài làm.
  • Chú ý đọc kỹ và làm theo hướng dẫn của từng phần.

1. Movers 1 – Animals, actions and places

2.  Movers 1 – Câu mệnh đề Who

3. Movers 1 – Câu mệnh đề Who – Revised

4. Movers 1 – Good at something [Giỏi về gì đó]

5. Movers 1 – Hobby

6. Movers 1 – Các từ để hỏi

7. Movers 1 – Câu hỏi Yes No (Phần 1)

8. Movers 1 – Câu hỏi Yes No (Phần 2)

9. Movers 1 – Describe Animals

10. Movers 1 – Fruit or vegetables

11. Movers 1 – Mệnh đề Who (About Jobs)

Bài tập nâng cao:

1. Movers 2 – Places (Nơi chốn)

2. Movers 2 – Past Simple (Part 1)

3. Movers 2 – Past Simple (Part 2)

4. Movers 2 – On which floor

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.