MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

RELATIVE CLAUSE

 

Bài 1: Định nghĩa – Chức năng mệnh đề quan hệ

Bài 2: Who / Whom / Which / That / Whose

Bài 3: Mệnh đề quan hệ không xác định [Non-defining Relative Clause]

 

Bài tập thực hành thêm

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.