Mạo Từ [article] 

 

  • đứng trước danh từ cho biết danh từ đó XÁC ĐỊNH hoặc KHÔNG XÁC ĐỊNH

 

Có 2 loại mạo từ

  1. a / an [mạo từ không xác định]
  2.  the [mạo từ xác định]

Không xác định – Xác định

I want a dog. [Tôi muốn một con chó, con nào cũng được – ‘a dog’ Không xác định]
I want the dog over there.
[Tôi chỉ muốn con chó ở đằng kia, bất kỳ con chó nào khác đều không muốn – ‘the dog’ xác định được]

She buys it from a shop. [‘a shop’ không xác định được cụ thể là cửa hiệu tên gì, ở đâu]
She buys it from the shop next to her house. [‘the shop’ xác định được, đó là cửa hiệu kế nhà cô ấy]
 
The girl you saw yesterday is my sister. [‘the girl’ xác định được (cô gái bạn thấy hôm qua)]
A girl comes to me and asks for help.
[Một cô gái đến chỗ tôi yêu cầu giúp đỡ, tôi không biết cô ấy là ai, chỉ biết đó là một cô gái; ‘a girl’ không xác định được.]

 

Bài tập thực hành [Bấm vào link dưới đây]

 Nhận diện danh từ xác định được – không xác định được

 

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.