Bài 2: Động từ TO BE

 • Ở phạm vi bài này, các bạn chỉ cần ghi nhớ 1 nhóm động từ đặc biệt sau đây, bao gồm Động từ To Be và nhóm Động Từ Khiếm Khuyết

1. Động từ To Be:

 • Khi chia trong câu, To Be có ba dạng: is, am, are

Bảng chia động từ To Be

Chủ ngữ   
 [Subject]   
Động từ To Be  
[Verb To Be]       
 
Iam12 years old.
Youaremy sister.
Heisat home.
Sheisbusy.
Itissmall.
Wearetogether.
Youareyoung.
Theyarepencils.

 

*Ghi nhớ

 • Nếu Chủ Ngữ là số ít (1 người, 1 vật), To Be sẽ chia thành: “is
  My mother is over there. [Mẹ tôi ở đằng kia.]
  [Chủ Ngữ ‘My mother’: 1 người là số ít, nên động từ To Be chia thành ‘is‘]
  My dog is quite lazy today. [Hôm nay con chó của tôi khá là lười biếng]
  [Chủ Ngữ ‘My dog’: số ít, nên động từ To Be chia thành ‘is‘]

 

 • Nếu Chủ Ngữ là số nhiều (2 người, 2 vật.. trở lên), To Be sẽ chia thành: “are
  Their mothers are over there. [Những người mẹ của họ ở đằng kia.]
  [Chủ Ngữ ‘Their mothers‘: những người mẹ: số nhiều, nên động từ To Be chia thành ‘are‘]
  My dogs are quite lazy today. [Hôm nay những con chó của tôi khá là lười biếng]
  [Chủ Ngữ ‘My dogs‘: những con chó: số nhiều, nên động từ To Be chia thành ‘are‘]
  My sister and I are at the same school. [ Chị tôi và tôi học cùng trường.]
  [Chủ Ngữ ‘My sister and I‘: 2 người: số nhiều, nên động từ To Be chia thành ‘are‘]

 

Bài tập thực hành 2 [Bấm vào link dưới đây]

Chia động từ To Be

 

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.