Bài 1: Động từ là gì?

[What is Verb?]

 

 • Động từ trong tiếng Anh nghĩa là Verb (viết tắt: v)
  Chia thì trong tiếng Anh nghĩa là chia “Động Từ” (Verb).
  Vậy khi nói đến chia thì, ta cần phải trước hết xác định được đâu là
  Động Từ (Verb) trong câu mình muốn chia. Ta không thể nào chia thì được
  khi không biết được động từ nằm ở đâu.

 

Vậy động từ (Verb) là gì?

Động từ chỉ đơn giản là những từ chỉ hoạt động (cả hoạt động trí óc lẫn hoạt động tay chân).

 

Ví dụ:

Động từ chỉ hoạt động tay chân Động từ chỉ hoạt động trí óc Một số động từ khác (*1)
đi lại: to go, to travelsuy nghĩ: to thinkTo be: [is, am, are] thì, là, ở
ngủ: to sleephy vọng: to hopeto have: có
Have got: có
làm (gì đó): to dotin tưởng: to believeDo (trợ động từ, không có nghĩa)
nói chuyện: to talkbăn khoăn: to wonderĐộng từ khiếm khuyết
Can: có thể
May: có lẽ
Will: sẽ
Must: phải

 

(*1) Trong tiếng Anh còn có những động từ hoàn toàn không liên quan đến hoạt động. Những động từ này có nhiều chức năng khác nhau trong câu (đôi khi không mang nghĩa). Tuy nhiên, trong bài này, ta chỉ cần nhận biết một số động từ căn bản thường gặp: động từ To Be, Trợ động từ Do, động từ Have hoặc Have got (Có) và 4 Động từ Khiếm Khuyết.

 

 • Vậy để nhận biết đâu là động từ trong câu, dễ nhất là phải biết nghĩa của các từ (tức ta phải học từ vựng). Khi tra từ điển, nếu thấy ghi chú “Verb” hoặc “v“, thì từ bạn đang tra chính là Động Từ. Tuy nhiên, thường thì động từ sẽ nằm ngay sau Chủ Ngữ (Người / vật làm hành động đó).

 

Ví dụ:

 1. I go to bed early.  [ Tôi đi ngủ sớm.]
  ‘Tôi’ là người làm hành động ‘đi ngủ’.
  Vậy I là chủ ngữ (subject), go là động từ (verb)
 2. She talks too much. [Cô ấy nói nhiều quá.]
  ‘Cô ấy’ là người làm hành động ‘nói’.
  Vậy She là chủ ngữ (subject), talks là động từ (verb)
 3. In the morning, we are usually at work. [Vào buổi sáng, chúng tôi thường ở chỗ làm]
  ‘Chúng tôi’ là chủ thể được nói tới trong câu này, are là động từ To Be (có nghĩa là ở)

 

 • *Nhắc nhỏ: khi trong câu, bạn không thấy động từ chỉ hành động nào, động từ sẽ là từ nằm trong nhóm “Động từ khác“, và thường thường sẽ là động từ To Be.

 

Bài tập thực hành 1 [Bấm vào link dưới đây]

Xác định Chủ Ngữ và Động Từ trong câu

 

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.