Bài 4: Động từ KHIẾM KHUYẾT

 

2. Động từ khiếm khuyết:

 • Bao gồm những động từ không trọn vẹn về nghĩa, luôn cần phải có một động từ khác kèm theo để hoàn thiện nghĩa cho câu.
 • Một số động từ khiếm khuyết thường gặp
  Can: có thể
  May: có thể
  Will: sẽ
  – Must: phải

Ví dụ:

 1. Mary can swim. [ Mary biết bơi]
  [Câu này có 2 động từ: canswim. Nếu bỏ động từ swim đi, câu sẽ không có nghĩa]
 2. She will come soon. [Cô ấy sẽ đến sớm thôi]
  [Câu này có 2 động từ: will và come. Nếu bỏ động từ come đi, câu sẽ không có nghĩa]
 3. They must go home. [Họ phải về nhà]
  [Câu này có 2 động từ: must và go. Nếu bỏ động từ go đi, câu sẽ không có nghĩa]

*Ghi nhớ:

 • Động từ đi sau động từ khiếm khuyết phải ở dạng nguyên mẫu, không có ‘to’ hay ‘-ing’

Câu đúng: They must go home.
Câu sai: They must to go home.
Câu đúng: I can swim.
Câu sai: I can swimming.

 

Bài tập thực hành 3 [Bấm vào link dưới đây]

Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu đúng
Sửa lỗi sai

 

 

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.