Bài 13 – Dạng động từ với TRY / STOP / REMEMBER / FORGET / REGRET / NEED

[Verb forms with the verbs TRY / STOP / REMEMBER / FORGET / REGRET / NEED]

 

 

V_ing hay To V_infi?

1.Try
aaa
Try + to V_infi: cố gắng làm gì
aaa
We try to finish the essay on time.
Chúng tôi cố gắng hoàn thành bài luận đúng giờ.
aaa
aaa
Try + V_ing: thử làm gì
aaa
Let’s try making this cake.
Chúng ta hãy thử làm cái bánh này xem.
aaa
2.Stop:dừng lại
aaa
Stop + to V_infi: dừng lại để làm gì đó
aaa
They stopped to say hello to their teacher.
Họ dừng lại để chào giáo viên của họ. [Dừng công việc đang làm để chào giáo viên]

Stop
+ V_ing: dừng làm việc gì đó
aaa
They stopped talking when the teacher come in.
Họ ngưng nói chuyện khi giáo viên bước vào. [không nói chuyện nữa]
3. Remember / Forget: nhớ / quên
aaa
Remember / Forget + to V_infi: nhớ / quên làm việc gì
aaa
I forgot to lock the door. Now I have to go back.
Tôi quên khóa cửa mất rồi. Giờ tôi phải quay về lại đây. [cửa chưa khóa]
aaa
aaa
Remember / Forget + V_ing: nhớ / quên về việc gì đó đã từng diễn ra
aaa
I remember seeing him somewhere before.
Tôi nhớ là đã gặp anh ấy đâu đó trước đây rồi.
4. Regret
aaa
Regret + to V_infi: áy náy vì phải báo tin xấu
aaa
We regret to tell you that the flight has been cancelled.
Chúng tôi rất tiếc phải báo chuyến bay đã bị hủy.
aaa
aaa
Regret + V_ing: ân hận vì đã làm gì
aaa
aaa
The boys regret not telling the truth.
aaa
Các cậu bé ân hận đã không nói ra sự thật.
5. Need: cần
aaa
Nghĩa chủ động
aaa
Need+ to V_infi: cần làm việc gì
aaa
I need to lock the door.
Tôi cần phải khóa cửa lại.
aaa
aaa
aaa
We need to return these books.
Chúng ta cần phải trả mấy quyển sách này.
aaa
aaa
aaa
Nghĩa bị động
aaa
Need + V_ing: cần được làm gì
aaa
The doors
need locking.
Cửa cần được khóa lại.
aaa
= The doors
need to be locked.
aaa
These books
need returning.
Những quyển sách này cần được trả lại.
aaa
= These books
need to be returned.

 

Hướng dẫn đăng nhập Web bài tập Langcamp.me

 

 

Bài tập thực hành

 

Verb Patterns 8 – With the Verb TRY / STOP / REMEMBER / FORGET / REGRET

Verb Patterns 9 – With the Verb REMEMBER

Verb Patterns 10 – Revision

Verb Patterns 11 – With the Verb TRY

Verb Patterns 12 – With the Verb NEED

Các khóa học khác

Tham khảo các khóa học tiếng Anh và tiếng Pháp tại trung tâm.

Tham gia diễn đàn

Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Lớp học kèm

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lớp học kèm theo trình độ mà bạn mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.