7 Thì Căn Bản Trong Tiếng Anh

[7 Tenses in English – Basic]

 

1. Thì Hiện tại đơn – Present Simple

 

Bài 1 – Hiện Tại Đơn với động từ TO BE

Bài 2 – Hiện Tại Đơn với động từ CAN

Bài 3 – Hiện Tại Đơn với động từ thường

Bài 4 – Ý Nghĩa Thì Hiện Tại Đơn

Bài 5 – Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên với thì Hiện Tại Đơn

Bài 6 – Câu hỏi với ‘How often..?’

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

 

2. Thì Hiện tại tiếp diễn – Present Continuous

 

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Quy luật thêm -ing

Bài 3 – Ý nghĩa Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 4 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 5 – Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 6 – Những động từ không chia Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

 

3. Thì Quá Khứ Đơn – Past Simple

Đang cập nhật …

Bài 1 – Quá Khứ Đơn với động từ To Be

Bài 2 – Quá Khứ Đơn với động từ CAN

Bài 3 – Quá Khứ Đơn với động từ thường

Bài 4 – Dấu hiệu nhận biết Quá Khứ Đơn

Bài 5 – Khi nào sử dụng Quá Khứ Đơn?

Bài 6 – Quá Khứ Đơn và Hiện Tại Hoàn Thành

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

 

4. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn – Past Continuous

Đang cập nhật …

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Cách sử dụng

Bài 3 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 4 – Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bài 5 – Bài tập thực hành thêm

5. Tương lai gần – Near Future

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Cách sử dụng – Dấu hiệu nhận biết

Bài 3 – Be Going To và Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 4 – Bài tập thực hành thêm

 

6. Tương lai đơn – Future Simple

Bài 1 – Công thức

Bài 2 – Ý nghĩa – Dấu hiệu nhận biết

Bài 3 – Tương Lai Đơn và Tương Lai Gần

Bài 4 – Những cách nói tương lai khác

Bài 5 – Bài tập thực hành thêm

7. Hiện tại hoàn thành – Present Perfect

Bài 1 – Công Thức

Bài 2 – Cách sử dụng

Bài 3 – Dấu hiệu nhận biết

Bài 4 – Thì Hiện Tại Hoàn Thành trong Câu Hỏi

Bài 5 – Phân biệt giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Bài 6 – Been và Gone

Bài 7 – Bài tập thực hành thêm

Bài Học Khác

Nhận diện động từ

Thì Tiếng Anh nâng cao

Xem tất cả bài học

Bài Tập Làm Thêm?

Tham gia kho bài tập Miễn Phí được phân loại theo nhiều chương trình học khác nhau từ dễ đến khó, có hướng dẫn giải đáp cụ thể.

Tham gia diễn đàn

Sửa bài viết miễn phí. Trao đổi và chia sẻ kiến thức, tra cứu tài liệu trên diễn đàn của Ngoại ngữ Pháp Anh. Miễn phí và dành cho tất cả mọi người!

Học kèm riêng?

Thời gian biểu hoặc chương trình học không phù hợp?

Vui lòng đăng ký thông tin tại đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại để tư vấn chương trình học bạn mong muốn.